Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

D 24/2014 Os-2233/14 , Stran 1227
D 24/2014 Os-2233/14
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Antonu Antončiču, rojenem leta 1766, umrlem 18. 2. 1844, nazadnje stanujočem Šentvid pri Stični. Zapustnik je lastnik nepremičnine s parc. št. 518/2, k.o. 1818 Podboršt. Ker je zapustnik umrl pred letom 1945, sodišče ne hrani več spisa o zapuščinskem postopku ter tako nima podatkov o tem, ali je imel kaj dedičev in kdo bi ti lahko bili. Sodišče zato z oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike Slovenije (prvi in drugi odstavek 130. člena Zakona o dedovanju – ZD).
Okrajno sodišče v Grosupljem dne 4. 4. 2014