Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

In 40/2011 Os-1591/14 , Stran 1227
In 40/2011 Os-1591/14
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni sodnici Barbari Gomilar v izvršilni zadevi upnika Volksbank Kärnten Süd e. Gen., Hauptplatz 6, Ferlach, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, zoper dolžnika: 1. Nina Kosmač, Bohinjska Bela 57, Bohinjska Bela in 2. Teo Nino Puškarič Pogačar, Bohinjska Bela 57, Bohinjska Bela, zaradi izterjave 99.608,00 EUR s pp, dne 24. februarja 2014 sklenilo: dolžnikoma Nini Kosmač in Teu Ninu Puškarič Pogačar, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Danilo Gombač, Kolodvorska cesta 2, Koper. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dokler dolžnika ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 24. 2. 2014