Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

R 9/2014 Os-2207/14 , Stran 1227
R 9/2014 Os-2207/14
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici svetnici Suzani Kontestabile, v zadevi predlagatelja ml. Thomasa Bavdaža, Kal nad Kanalom 53, Kal nad Kanalom, ki ga zastopa zakonita zastopnica, mati Aleksandra Bavdaž, Kal nad Kanalom 53, njo pa Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o. iz Grosuplja, zoper nasprotnega udeleženca Michaela Paula Kofola, neznanega prebivališča, zaradi priznanja tuje sodne odločbe, izven naroka, dne 4. 4. 2014 sklenilo: nasprotnemu udeležencu se postavi začasni zastopnik, Odvetniška družba Mihelj in Barbič o.p., d.o.o. iz Nove Gorice. Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 4. 4. 2014