Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

VL 16732/2014 Os-2235/14 , Stran 1227
VL 16732/2014 Os-2235/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Juriju Resnik, Šmartno ob Paki 24, Šmartno ob Paki, ki ga zastopa začas. zast. odv. Valerija Stušek, Prešernova cesta 1, Velenje - dostava, zaradi izterjave 6.510,83 EUR, sklenilo: dolžniku Juriju Resnik, Šmartno ob Paki 24, Šmartno ob Paki, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Valerija Stušek, Prešernova cesta 1, Velenje. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 3. 2014