Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

II D 166/2009 Os-2206/14 , Stran 1227
II D 166/2009 Os-2206/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zadevi po pok. Antonu Kramarju, roj. 4. 5. 1911, umrlem 9. 5. 2000, nazadnje stanujočem na naslovu Iška vas 63a, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, dne 4. 4. 2014 sklenilo, da se Marie Kramer Cole, stanujoči v Združenih državah Amerike, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Jano Mazi, Pražakova 10, Ljubljana, ker navedena stranka postopka živi v tujini, nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, vročitev sodnega pisanja pa se ji ne more opraviti. Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 4. 2014