Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

II P 1832/2012 Os-2182/14 , Stran 1226
II P 1832/2012 Os-2182/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Matjažu Voglarju, v pravdni zadevi tožeče stranke Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, proti toženi stranki Sanislava Kocjančič, Tbilisijska 52, ki jo zastopa Savo Pečenko, odvetnik iz Ljubljane, zaradi odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve in izročitve stanovanja (pcto 1.848,96 EUR), dne 2. 4. 2014 sklenilo: toženi stranki Stanislavi Kocjančič, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Boštjan Rejc, Kolodvorska ulica 7, Ljubljana, ki bo zastopa toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 4. 2014