Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

VL 29320/2014 Os-2148/14 , Stran 1226
VL 29320/2014 Os-2148/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 2 PI finančno in računalniško svetovanje, d.o.o., Komenda, Sadarjeva ulica 10, Sadarjeva ulica 010, Komenda, ki ga zastopa Župevec Bojan – odvetnik, Hrvatski trg 003, Ljubljana, proti dolžniku Bojanu Povše, Močilno 24, Radeče, ki ga zastopa odv. zač. zast. Mitja Godicelj, Kešetovo 12a, Trbovlje, zaradi izterjave 4.304,00 EUR, sklenilo: dolžniku Bojan Povše, Močilno 24, Radeče se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mitja Godicelj, Kešetovo 12a, Trbovlje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 1. 4. 2014