Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

P 146/2013 Os-2220/14 , Stran 1226
P 146/2013 Os-2220/14
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Zdenke Valečić, stan. Goli vrh 14, p. Klinča sela, Rep. Hrvaška, ki jo zastopa odv. Marija Vrisk iz Krškega, zoper toženo stranko Mihaela Juratovac, stan. Novo selo Žumberačko 7, p. Kalje, Rep. Hrvaška, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 3.000,00 EUR, izven naroka dne 6. 3. 2014, sklenilo: toženi stranki Mihaelu Juratovcu, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Bojan Klakočar, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 146/2013.
Okrajno sodišče v Krškem dne 6. 3. 2014