Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

P 38/2013 Os-2186/14 , Stran 1226
P 38/2013 Os-2186/14
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi tožeče stranke 1. Ana Žmavc, V Brezov log 61, Novo mesto, 2. Nuška Nadbath, Bratovševa ploščad 32, Ljubljana in 3. Marko Nadbath, Bratovševa ploščad 32, Ljubljana, ki jih zastopa Bojan Klakočar, odvetnik v Krškem, zoper toženo stranko 1. Marija Glavaš, Put XIII. Dalmatinske brigade, Orebič, Hrvaška, 2. Jože Račič, Cerina 11, Brežice, 3. Marija Baškovč, Sobenja vas 25a, Krška vas, 4. Janko Račič, Cerina 11, Brežice, 5. Branko Račič, Cerina 11, Brežice, ki jih od 2. do 5. stranke zastopa Izet Hodžič, odvetnik v Brežicah, dne 10. 3. 2014, sklenilo: toženi stranki Mariji Glavaš, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Boštjan Podgoršek, odvetnik v Brežicah. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 7. 4. 2014