Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

N 66/2014 Os-2265/14 , Stran 1226
N 66/2014 Os-2265/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja: Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, matična št. 5075076000, (prej GRADIS IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana), ki ga zastopa odv. družba Grilc, Starc in partnerji, o.p., d.o.o. iz Krškega, teče nepravdni postopek za razveljavitev menice izdajatelja GRADIS IPGI, d.d., Industrijska cesta 2, Ljubljana, (pravni prednik predlagatelja) in sicer: 1. bianco menice, v vrednosti 25.305,40 EUR (6.064.186,28 SIT), ki je bila izdana na podlagi 24. člena pogodbe št. 24/01 z dne 9. 5. 2001 kot jamčevanje za dobro izvedbo posla in za pravočasno izpolnitev do končne izvedbe posla, 2. bianco menico v vrednosti 33.740,53 EUR (8.085.581,71 SIT), ki je bila izdana na podlagi 24. člena pogodbe št. 24/01 z dne 9. 5. 2001 kot jamčevanje za zavarovanje del v garancijski dobi. Sodišče določa 60-dnevni rok od objave oklica v Uradnem listu RS, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz navedene listine in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev listine. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listina (menica) predloži sodišču. Če listina v navedenem roku ne bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 4. 2014