Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

N 34/2010 Os-2257/14 , Stran 1225
N 34/2010 Os-2257/14
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 19. 12. 1991, sklenjene med Iskro Telekom holding - Korporacijski center za telekomunikacije in računalništvo Kranj, kot prodajalcem, in Dušanom Čerinom, Savska loka 5, Kranj, kot kupcem, za posamezni del št. 4, ID znak 2100-1493-4, stanovanje v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska loka 5, Kranj, v izmeri 85,54 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe Dušan Čerin, roj. 27. 12. 1955, Savska loka 5, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 10. 4. 2014