Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

SV 121/2014 Ob-2297/14 , Stran 1224
SV 121/2014 Ob-2297/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št. SV 121/2014 z dne 16. 4. 2014, je bil poslovni prostor – prodajalna, posamezni del št. 301 v stavbi št. 316, k.o. 259 Ljutomer, na naslovu Stari trg 2, 9240 Ljutomer, stoječi na parcelni št. 2130/5, k.o. 259 Ljutomer, skupne površine 122,10 m2, ki obsega prodajni prostor površine 51,35 m2, hladilnico s kompresorji površine 25,00 m2, razkosovalnico površine 13,55 m2, skladišče embalaže površine 3,40 m2, skladišče gotovih izdelkov površine 5,10 m2, garderobo površine 4,40 m2, sanitarije s predprostorom površine 4,40 m2, hodnik z vetrolovom površine 7,70 m2, pisarno površine 7,20 m2, na podlagi pogodbe o nakupu poslovnih prostorov št. 66/8, na kateri datum sklenitve ni več razviden, podpis prodajalca pa je bil overjen dne 21. 12. 1983 pod OV 705/1983 pri Temeljnem sodišču v Murski Soboti, Enota v Ljutomeru, in je bila sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Ljutomer, kot prodajalcem in delovno organizacijo » Ljutomerčan« Ljutomer in notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 62/01 z dne 24. 1. 2001, sklenjene med Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d. kot prodajalcem in družbo Podplatnik d.o.o. kot kupcem, v lasti dolžnika in zastavitelja družbe Podplatnik d.o.o., matična št. 5582172000, do celote, zastavljen v korist v upnika Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, mat. št. 5448557000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000,00 EUR, s pripadajočimi pogodbenimi spremenljivimi mesečnimi obrestmi sestavljenimi iz 6-mesečnega Euribor-ja, +fiksni pribitek 5,20% točk letno, s končno zapadlostjo kredita z obrestmi dne 31. 3. 2027.