Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

SV 252/14 Ob-2296/14 , Stran 1224
SV 252/14 Ob-2296/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. SV 252/14 z dne 17. 4. 2014, je bila zastavljena nepremičnina, z ident. št. 2172-398-1, trisobno stanovanje št. 5 na naslovu Hrušica 64, 4276 Hrušica, last zastaviteljice Sedžide Muratović, stanujoče Hrušica 69, 4276 Hrušica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2. 2014, v korist osebe z imenom: SKB banka d.d. Ljubljana, matična številka: 5026237000, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.600,00 EUR s pripadki.