Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 26/2014 Ob-2310/14 , Stran 1203
Št. 26/2014 Ob-2310/14
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana v skladu z 20. in 34. členom Statuta zavoda objavlja razpis za zasedbo delovnega mesta direktor Doma upokojencev Sežana (m/ž) za mandatno obdobje 2014–2019. Kandidat/ka za zasedbo mesta direktorja/ice javnega zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona o socialnem varstvu. Pogoji: – visoka ali univerzitetna izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, ali najmanj višja izobrazba, – strokovno poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost organiziranja in vodenja dela, – najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno-varstvenega zavoda, – predložitev programa razvoja zavoda za mandatno obdobje. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za določen čas mandata 5 let. Kandidati/ke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 10 dneh od objave razpisa na naslov: Svet zavoda Dom upokojencev Sežana, Ul. Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, s pripisom »Za razpisno komisijo, Ne odpiraj!« Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana