Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 478-134/2014-1 Ob-2349/14 , Stran 1198
Št. 478-134/2014-1 Ob-2349/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 24/13, 10/14), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: A. Stanovanja 1. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 5 (nezasedeno), v I. nad., v izmeri 63,60 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 2525-924-5 s kletjo, letnik 1978, tablica MO 25027. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8.30 do 11. ure. b. Izklicna cena: 35.700,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje na naslovu Rozmanova ulica 24a, Ilirska Bistrica, št. stan. 19 (nezasedeno), v IV. nad., v izmeri 66,20 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica, iden. št. stavbe 924 in posameznega dela št. 19, celotni ID znak 2525-924-19 s kletjo, letnik 1978, tablica MO 25036. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8.30 do 11. ure. b. Izklicna cena: 28.900,00 EUR. 3. Enosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 18, po zemljiški knjigi št. 71 (nezasedeno), v I. nad., v izmeri 39,22 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela št. 31, celotni ID znak 2392-967-31 in kletjo, z ID znakom 392-967-75, letnik 1978, tablica MO 20891. a. Ogled stanovanja: 13. 5. 2014 od 9.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 40.698,00 EUR. 4. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 28, po zemljiški knjigi št. 83 (nezasedeno), v III. nad., v izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela št. 18, celotni ID znak 2392-967-18 in kletjo z ID znakom 392-967-52, letnik 1978, tablica MO 20895. a. Ogled stanovanja: 13. 5. 2014 od 9.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 48.119,00 EUR. 5. Enosobno stanovanje na naslovu Tovarniška 3b, Ajdovščina, št. stan. 4 (nezasedeno), v PR s kletjo, v skupni izmeri 49,90 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 662 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak 2392-662-4, letnik 1972, tablica MO 25225. a. Ogled stanovanja: 13. 5. 2014 od 12.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 44.141,00 EUR. 6. Trisobno stanovanje na naslovu Partizanska cesta 18, Rakek, št. 6 (nezasedeno), v II. nad., IV etaža, v skupni izmeri, s kletjo 74,50 m2, k.o. 1659 Rakek, iden. št. stavbe 187 in posameznega dela št. 6, celotni ID znak 1659-187-6, letnik 1959, tablica MO 25822. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 8.30 do 11. ure. b. Izklicna cena: 40.086,00 EUR. 7. Dvosobno stanovanje na naslovu Rimska cesta 6a, Laško, št. stan. 9 (nezasedeno), v I. nad. s kletjo v skupni izmeri 53,80 m2, k.o. 1026 Laško, iden. št. stavbe 138 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 2392-138-9, letnik 1965, tablica MO 27917. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 13. do 14. ure. b. Izklicna cena: 26.733,00 EUR. 8. Trisobno stanovanje na naslovu Cesta Františka Foita 6, št. stan. 5 (nezasedeno), v III. nad.IV. etaže s kletjo, v skupni izmeri 73,00 m2, (Gurs), k.o. 964 Velenje, iden. št. stavbe 1344 in posameznega dela št. 5, celotni ID znak 964-1344-5, letnik 1970, tablica MO 20037. a. Ogled stanovanja: 13. 5. 2014 od 13. do 14. ure. b. Izklicna cena: 49.895,00 EUR. 9. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška cesta 7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad., 2., etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 22,80 m2, k.o. 2560 Hrpelje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen 1997-2011. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 24.174,00 EUR. 10. Dvosobno stanovanje na naslovu Robindvor 49, Dravograd, št. stan. 16 (nezasedeno), v IV. nad., 7. etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 74,70 m2, k.o. 829 Dravograd, iden. št. stavbe 554 in posameznega dela št. 16, celotni ID znak 829-554-16, letnik 1981. a. Ogled stanovanja: 13. 5. 2014 od 11. do 13. ure. b. Izklicna cena: 32.054,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 32, Straža, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad., 7. s kletjo, v skupni izmeri 77,50 m2, k.o. 1447 Gorenja Straža, iden. št. stavbe 8 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 1447-8-1, letnik 1950. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 59.288,00 EUR. 12. Poslovni prostor (transformatorska postaja in dva ločena prostora s posebnim vhodom iz kleti), v skupni izmeri 36,50 m2, na naslovu Povšetova ulica 104D, Ljubljana, posamezni del št. 47, v stavbi št. 1516, k.o. 1731 Udmat, z ID znakom 1731-1516-1731, (zasedeno). a. Ogled: možen po predhodni najavi na tel. 01/471-20-83. b. Izklicna cena: 20.120,00 EUR. 13. Enosobno stanovanje na naslovu Ulica 21. oktobra 2a, Črnomelj, št. 7 (zasedeno), v PR, 2. etaže, v skupni izmeri s kletjo 66,35 m2 (po cenitvi), k.o. 1535 Črnomelj, iden. št. stavbe 25 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 1535-25-7, letnik 1961, tablica MO 27768. a. Ogled stanovanja: 5. 5. 2014 od 9. do 10. ure. b. Izklicna cena: 32.500,00 EUR. 14. Dvosobno stanovanje s kabinetom, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 24, št. 417, v Mariboru (nezasedeno), v 7 etaži, v skupni izmeri s shrambo 67,00 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela št. 418, celotni ID znak 657-2576-418, letnik 1988, tablica MO 21460. a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na tel. 02/236-37-39. b. Izklicna cena: 46.359,00 EUR. 15. Štirisobno in večje na naslovu Ulica Vita Kraigherja 24, št. 418, v Mariboru (nezasedeno), v 7. etaži, v skupni izmeri s shrambo 113,30 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 2576 in posameznega dela št. 417, celotni ID znak 657-2576-417, letnik 1988, tablica MO 21461. a. Ogled stanovanja: po predhodni najavi na tel. 02/236-37-39. b. Izklicna cena: 73.899,00 EUR. 16. Dvosobno stanovanje na naslovu Strossmayerjeva ulica 32, št. 3, v Mariboru (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri s kletjo 52,30 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 1123 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 657-1123-3, letnik 1962, tablica MO 26332. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 14. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 36.338,00 EUR. 17. Dvosobno stanovanje na naslovu Koprivnikova ulica 1, št. 10, v Mariboru (nezasedeno), v II. nad., v skupni izmeri s kletjo 52,40 m2, k.o. 658 Koroška vrata, iden. št. stavbe 491 in posameznega dela št. 10, celotni ID znak 658-491-10, letnik 1960, tablica MO 26349. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 13. 5. 2014 od 13. do14.30. b. Izklicna cena: 36.338,00 EUR. 18. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearova ulica 10, št. 16, v Mariboru (nezasedeno), v III. nad., v skupni izmeri s kletjo 52,10 m2, k.o. 681 Pobrežje, iden. št. stavbe 1030 in posameznega dela št. 16, celotni ID znak 681-1030-16, letnik 1964, tablica MO 26422. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 12. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 34.119,00 EUR. 19. Dvosobno stanovanje na naslovu Shakespearova ulica 12, št. 17 v Mariboru (nezasedeno), v IV. nad., v skupni izmeri s kletjo 53,70 m2, k.o. 681 Pobrežje, iden. št. stavbe 1066 in posameznega dela št. 17, celotni ID znak 681-1066-17, letnik 1964, tablica MO 26431. a. Ogled stanovanja: 12. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 12. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 42.228,00 EUR. 20. Dvosobno stanovanje na naslovu Dvorakova ulica 6, št. 7, Maribor (nezasedeno), v III. nad., v skupni izmeri s kletjo 77,30 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 336 in posameznega dela št. 7, celotni ID znak 659-336-7, letnik 1956, tablica MO 26519. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 13. do 14.30 in 16. 5. 2014 od 8. do 10. ure. b. Izklicna cena: 45.135,00 EUR. 21. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva ulica 11, št. 101, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 2908 in posameznega dela št. 101, celotni ID znak 659-2908-101, letnik 1952, tablica MO 26600. a. Ogled stanovanja: 14. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 14. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 40.928,50 EUR. 22. Dvosobno stanovanje na naslovu Pregljeva ulica 11, št. 102, Maribor (nezasedeno), v PR, v skupni izmeri s kletjo 70,00 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 2908 in posameznega dela št. 102, celotni ID znak 659-2908-102, letnik 1952, tablica MO 26604. a. Ogled stanovanja: 14. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 14. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 48.425,00 EUR. 23. Dvosobno stanovanje na naslovu Frankolovka ulica 1, št. 15, Maribor (nezasedeno), v III. nad, v skupni izmeri s kletjo 52,20 m2, k.o. 659 Tabor, iden. št. stavbe 1785 in posameznega dela št. 15, celotni ID znak 659-1785-15, letnik 1961, tablica MO 26650. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 15. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 36.185 EUR. 24. Dvosobno stanovanje na naslovu Dominkuševa ulica 4, št. 16, Maribor (nezasedeno), v V. nad, v skupni izmeri s kletjo 75,40 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 783 in posameznega dela št. 116, celotni ID znak 657-783-116, letnik 1957, tablica MO 26723. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 15. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 46.359,00 EUR. 25. Dvosobno stanovanje na naslovu Dominkuševa ulica 4, št. 7, Maribor (nezasedeno), v IV. etaža II. nad, v skupni izmeri s kletjo 75,50 m2, k.o. 657 Maribor-Grad, iden. št. stavbe 783 in posameznega dela št. 107, celotni ID znak 657-783-107, letnik 1957, tablica MO 26727. a. Ogled stanovanja: 15. 5. 2014 od 8. do 10. ure in 15. 5. 2014 od 13. do 14.30. b. Izklicna cena: 46.436,00 EUR. B. Garaže 1. Garaža št. 55 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-55, (prazno). Tablica MORS 30045. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 2. Garaža št. 58 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-58, (prazno). Tablica MORS 30048. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 3. Garaža št. 64 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-64, (prazno). Tablica MORS 30053. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 4. Garaža št. 79 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-79, (prazno). Tablica MORS 30066. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 5. Garaža št. 82 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-82, (prazno). Tablica MORS 30069. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 6. Garaža št. 84 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-84, (prazno). Tablica MORS 30071. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 7. Garaža št. 103 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-103, (prazno). Tablica MORS 30003. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 8. Garaža št. 107 na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas z ID znakom 1732-422-107, (prazno). Tablica MORS 30007. a. Ogled garaže: 15. 5. 2014 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 9. Garaža s posameznim delom št. 128 na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Poljansko predmestje z ID znakom 1727-367-128, (prazno). a. Ogled garaže: 14. 5. 2014 od 11. do 12. ure. b. Izklicna cena: 6.350,00 EUR. 10. Garaža s posameznim delom št. 127 na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Poljansko predmestje z ID znakom 1727-367-127, (prazno). a. Ogled garaže: 14. 5. 2014 od 11. do 12. ure. b. Izklicna cena: 6.350,00 EUR. 11. Garaža s posameznim delom št. 93 na naslovu Gradnikove brigade, Ljubljana v stavbi št. 322, k.o. 2680 Nove Jarše z ID znakom 2680-322-93, (prazno). a. Ogled garaže: 14. 5. in 11. 3. 2014 od 13. do 14. ure. b. Izklicna cena: 8.109,00 EUR. C. Zemljišča in objekti 1. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 2167 Rateče, Občina Kranjska Gora, (prazna) parc. št. 1094/7, ID znak 2167-1094/7-0, v skupni izmeri 1.341 m2, s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37. a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari, ki jih odstrani kupec. b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska raba (površine za obrambo) in podrobnejša namenska raba (površine za razpršene gradnje) do spremembe občinskega prostorskega akta. c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost nujne poti po severnem delu parc. št. 1094/5 ob škarpi 3 m. d. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton). e. Izklicna cena 140.527,00 EUR. 2. Nekdanja vojaška stražnica Terča (zasedena) v Občini Črna na Koroškem, k.o. 902 Podpeca, parc. štev. 458/6, po Gurs, v skupni izmeri 1305 m2, ID znak 902-458/6-0, s stavbo z 1 delom, v neto površini 246 m2, z ID znakom 902-1, zgrajenim v letu 1972 obnovljen 1998 in stavbo z 1 delom, v neto površini 12,60 m2, z ID znakom 902-70. a. Prodajana nepremičnina je v območjih varovanj in omejitev: erozijsko območje za katerega veljajo zaščitni ukrepi, Ekološko pomembno območje- EPO: Kamniško Savinjske Alpe, evidentiran telekomunikacijski vod in gozdna cesta, odsek 113057 Mihelo razpotje-Štenge b. Ogled: (po predhodni najavi na tel. 041/615-093 Slemenšek Matej). c. Izklicna cena 52.955,00 EUR. 3. Nekdanja vojaška stražnica »Dragomir Brenčič« (zasedena), Občina Miren - Kostanjevica, k.o. 2329 Nova vas, parc. št. 1492/1, po Gurs-u, v skupni izmeri 4643 m2, ID znak 2329-1492/1-0, s stavbo z 1 delom, v neto površini 23,80 m2, z ID znakom 2329-33, zgrajene v letu 1961, s stavbo z 1 delom v neto površini 10,80 m2, z ID znakom 2329-34 in s stavbo z 1 delom, v neto površini 74,10 m2, z ID znakom 2329-35 in, parc. štev. 1492/2, po Gurs, v skupni izmeri 166 m2, ID znak 2329-1492/2-0, s stavbo z 1 delom v neto površini 167,60 m2, z ID znakom 2329-36. a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišča ki izkazuje, da je del parc. št. 1492/1, k.o. 2325 Miren, na območju kmetijskih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih. b. Na nepremičninah obstaja predkupna pravica občine c. Ogled: (po predhodni najavi na tel. Šinigoj Marjeta tel. 05/335-81-64). d. Izklicna cena 105.655,00 EUR. 4. Nezazidano stavbno zemljišče, Občina Ajdovščina, k.o. 2391 Vipavski križ, parc. štev. 1074/15, po Gurs-u, travnik, v skupni izmeri 3380 m2, ID znak 2391-1074/15-0. a. Ogled nekdanje stražnice: (možen samostojno oziroma po predhodni najavi na tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Tone oziroma Šinigoj Marjeta tel. 05/335-81-64). b. Izklicna cena 109.480,00 EUR. 5. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, parc. štev. 29, po Gurs-u, neplodno, v skupni izmeri 4379 m2, ID znak 167-29/0-0. a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da je del, parc. št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kmetijskih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih. b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi na tel. Erlih Bojan 041/680-148). c. Izklicna cena 4.250,00 EUR. 6. Nekdanja stražnica Reht, (v najemu), na naslovu Podkraj pri Mežici 6, Občina Mežica – k.o. 888-Meža Takraj, parc. št. 276/2, ID znak 888-276/2-0, v izmeri 2868 m2, na kateri stoji nastanitveni objekt št. ID 888-4-1 (neto tlorisne površine po Gurs 258 m2 in pomožni objekt z ID znakom 888-5-1 (neto tlorisne površine po Gurs 124,20 m2) iz leta 1960 in asfaltirano športno igrišče. a. Občina ne uveljavlja predkupne pravice. b. Ogled je možen dne 16. 5. 2014 od 16. do 17. ure. c. Izklicna cena 149.500,00 EUR. 7. Nekdanja stražnica Olševa, na naslovu, Koprivna 38, Občina Črna na Koroškem (zasedena) zemljišč parc. št. *177 (v izmeri 1145 m2), k.o. 904 Koprivna, z nastanitvenim objektom (št. stavbe 904-74) v tlorisni površini 150 m2, objekt je pritličen z mansardo, zgrajen 1952, pritlično skladišče v tlorisni površini 9 m2 iz leta 1952, skladišče in svinjaka (št. stavbe 904-75) v tlorisni površini 60 m2, objekt je pritličen, zgrajen 1952. a. Obstaja predkupna pravica občine. b. Nepremičnina je v območju varovanj in omejitev: erozijsko območje, ekološko območje in evidentirana Natura 2000, del na območju gospodarske javne infrastrukture. c. Oglede možen po predhodni najavi na tel. Marija Soklič 01/471-20-83. d. Izklicna cena 41.300,00 EUR. D. Poslovne nepremičnine, Gospodarska cona Otovec v Občini Črnomelj, k.o. Talčji vrh. Prodaja po sklopih (priloga skica na www.mors.si) razpolaganje s stvarnim premoženjem 1. Sklop 4 Stavbno zemljišče parc. št. 2404/15 (z ID znakom 1536-2404-15-0), njiva, v izmeri 343 m2, vinograd, 827 m2, pašnik, v izmeri 2.521 m2, pašnik, v izmeri 942 m2, gozd, v izmeri 705 m2, parc. št. 5291/10 (z ID znakom 1536-5291-10-0), pot, v izmeri 123 m2 in parc. št. 2619/15 (z ID znakom 1526-2619-15-0), gozd, v izmeri 80 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh, (skupaj v izmeri 5.541 m2), v skupni vrednosti 22.200,00 EUR in ½ Sklopa 26a, dovozno pot, ki zajema stavbno zemljišče, parc. št. 2404/12 (z ID znakom 1536-2404-12-0) njiva, v izmeri 650 m2, pašnik, v izmeri 2.014 m2, gozd, v izmeri 58 m2, pot, v izmeri 23 m2, vse k.o. 1536 Talčji vrh (skupaj 2.745 m2), v vrednosti 4.100,00 EUR. a. Izklicna cena: 26.300,00 EUR. 2. Sklop 14 Stavbno zemljišče, parc. št. 2404/8 (z ID znakom 1536-2404-8-0), pašnik, v izmeri 2.103 m2, k.o. Talčji vrh. a. Izklicna cena: 3.200,00 EUR. 3. Sklop 15 Stavbno zemljišče z glavno črpalno postajo (192,30 m2, letnik 1988), parc. št. 2404/9 (z ID znakom 1536-2404-9-0), pašnik, v izmeri 3.082 m2, gozd, v izmeri 517 m2, z objektom št. 809, tablica MO 10148, parc št. 5291/7 (z ID znakom 1536-5291-7-0), pot, v izmeri 237 m2, parc. št. 2619/7 (z ID znakom 1536-2619-7-0), gozd, v izmeri 1.141 m2 z objektom št. 810, vse k.o. 1536 Talčji vrh, skupaj 4.977 m2. a. Izklicna cena: 25.500,00 EUR. 4. Sklop 17 Stavbno zemljišče s črpalno postajo – delno (63 m2, letnik 1988) parc. št. 2619/8 (z ID znakom 1536-2619-8-0), njiva, v izmeri 916 m2, njiva, v izmeri 690 m2, gozd, v izmeri 1.233 m2, (skupaj 2.839 m2), št. objekta 808 tablica MO 10145, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 12.600,00 EUR. 5. Sklop 19 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/3 (z ID znakom 1536-2619-3-0), njiva, v izmeri 241 m2, njiva, v izmeri 549 m2, njiva, v izmeri 1.179 m2, travnik, v izmeri 1.486 m2, travnik, v izmeri 367 m2 (skupaj 3.822 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena 19.600,00 EUR. 6. Sklop 20 Stavbno zemljišče, parc. št. 2619/4 (z ID znakom 1536-2619-4-0), njiva, v izmeri 553 m2, travnik, v izmeri 278 m2, (skupaj 831 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. (po OPN na parceli predvidena čistilna naprava). a. Izklicna cena: 3.300,00 EUR. 7. Sklop 21 Stavbno zemljišče z upravno stavbo (240,30 m2, letnik 1988, št. objekta 801, tablica MO 10153), parc. št. 2619/5 (z ID znakom 1536-2619-5-0), njiva, v izmeri 422 m2, sadovnjak, v izmeri 428 m2, travnik, v izmeri 3.549 m2, travnik, v izmeri 501 m2, gosp. poslopje, v izmeri 155 m2, (skupaj 5.055 m2), parkirišče s tablico MO št. 16707, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 41.800,00 EUR. 8. Sklop 22 Stavbno zemljišče s podzemnim skladiščem (v izmeri 409,80 m2 z objektoma št. 1144 s tablico MO 10154), parc. št. 2619/10 (z ID znakom 1536-2619-10-0), sadovnjak, v izmeri 3.086 m2, k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena: 40.500,00 EUR. 9. Sklop 25 Stavbno zemljišče s proti požarno postajo (80 m2, letnik 1982 z objektom št. 806, tablica MO 10143) parc. št. 2619/13 (z ID znakom 1536-2619-13-0) njiva, v izmeri 1.648 m2, sadovnjak, v izmeri 2.077 m2, sadovnjak, v izmeri 695 m2 sadovnjak, v izmeri 1.959 m2, pot, v izmeri 28 m2, stavbišče, v izmeri 57 m2, (skupaj 6.464 m2), k.o. 1536 Talčji vrh. a. Izklicna cena 30.000,00 EUR. III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20 za stanovanja na območju Ajdovščine Ilirske Bistrice in Rakeka, za stanovanje v Laškem in Velenju Polona Kastelic, tel. 03/493-47-80 in za stanovanja na področju Dravograda, Kozine, Straže in garaž na Ambroževem trgu in Gradnikove brigade v Ljubljani, tel. 051/322-569, za garaže na Pesarski v Ljubljani, Žagar Darko, tel. 051/690-901, za stanovanja v Mariboru je dosegljiv g. Crnobrnja, tel. 02/236-37-54, za stanovanje v Črnomlju, Jože Kočevar, tel. 07/33-22-318. Oglede zemljišč in objektov pa boste lahko opravili po predhodni najavi na 041/397-954, Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Oglede drugih nepremičnin (zemljišč in objektov), pa boste lahko opravili samostojno oziroma po predhodni najavi navedeni ob vsaki nepremičnini posebej. Za gospodarsko cono Otovec v Občini Črnomelj. k.o. Talčji vrh, na št. 041/397-954, Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 28. 4. 2014 do 21. 5. 2014 med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22% oziroma 2% davek na promet nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-101000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se lahko plačajo pravne osebe, tudi obročno, kadar izklicna oziroma izklicana cena znaša: – od 50.000,00 EUR do 80.000,00 EUR / največ v 2 obrokih (prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po podpisu pogodbe in izstavitvi računa prodajalca, drugi pa v enem letu po plačilu prvega obroka in izstavitvi računa prodajalca). – od 80.001,00 EUR naprej / največ v 3 obrokih (prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po podpisu pogodbe in izstavitvi računa prodajalca, drugi obrok zapade v plačilo v enem letu po plačilu prvega obroka in izstavitvi računa prodajalca in tretji obrok zapade v plačilo dve leti po plačilu prvega obroka in izstavitvi računa prodajalca). V primeru plačila na obroke mora kupec (pravna oseba) neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, ki jo dostavi prodajalcu takoj po podpisu pogodbe najkasneje pa po plačilu prvega obroka (30 dni po izstavitvi računa MORS), sicer se šteje, da je pogodba razdrta in se vplačana kavcija zadrži. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-101000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 21. 5. 2014, do 12. ure, na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 101. javna dražba 22. 5. 2014« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije; b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni; e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; f. osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le te. 8. Predložiti je potrebno tudi: a. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 22. 5. 2014, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo