Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1117
Drugo preklicujejo
Anzelj Andrej, Repče 23, Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010449001. gnz-333471 Boškoski Marko, Kraljeva ulica 30, Ljubljana Črnuče, študentsko izkaznico, št. 19458522, izdala Univerza v Ljubljani. gng-333465 CARGOTIM d.o.o., Presetnikova ulica 5, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500003743000, izdal Cetis Celje. gno-333457 Kalin Lara, Pečinska ulica 3, Ljubljana Polje, študentsko izkaznico, št. 19414469, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-333466 Kavaš Tomislav, Gabrovica pri Črnem Kalu 34A, Črni Kal, preklic digitalne tahografske kartice, številka 107050003963001, izdajatelj Cetis d.d., objavljenega v Ur. l. RS, št. 21/14, pod oznako GNV-333350. gnm-333434 Kavaš Tomislav, Gabrovica pri Črnem Kalu 34A, Črni Kal, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003963001, izdajatelj Cetis d.d. gnl-333435 Midlil Miran, Ulica Janka Serneca 68, Razvanje, Maribor, značko in izkaznico ribiškega čuvaja, veljavni od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015, izdajatelj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, številka 70, izdani leta 2010. gnw-333474 Perc Gabrijela, Lončarjev Dol 13B, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 49135024, izdala GEA College. gnd-333443 Pobega Karin, Jagodje 38, Izola - Isola, študentsko izkaznico, št. 0006091872, izdala Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici. gnq-333455 Prvinšek Andrej, Zavrh 1, Trojane, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št. 612831, veljavno 29. 12. 1998, leto izdaje 1998, izdalo Ministrstvo za promet. gnt-333452 Pučko Boštjan, Čopova ulica 12A, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009885001, izdal Cetis Celje. gny-333447 Reberšek Petra, Latkova vas 267, Prebold, študentsko izkaznico, št. 63970275, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnq-333430 Roglič Tomo, Cankarjev trg 5A, Zagorje ob Savi, odločbo o izbrisu čolna, IZ-1445, številka 3734-26/2007/91, izdana na ime Roglič Tomo, veljavna od 8. 11. 2007, izdajateljica Uprava za pomorstvo Izola, izdana 8. 11. 2007. gnn-333458 Skrinjar Ladislav, Pečine 39, Slap ob Idrijci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016863001, izdajatelj Cetis d.d. gne-333467 Starc Boštjan, Dolnje Ležeče 14, Divača, študentsko izkaznico, št. 09051204, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož. gnk-333436 Steklačič Marijan, Polica 8a, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028572000, izdal Cetis Celje. gne-333442 Valantič Viljem, Podgozd 6, Trnovo pri Gorici, potrdilo o licenci v cestnem prometu, veljavno od 26. 3. 2003, izdajatelj Ministrstvo za promet RS, številka 616905, izdano leta 2003. gnr-333429