Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 1/2014 Os-1854/14 , Stran 1116
N 1/2014 Os-1854/14
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 1/a, Murska Sobota, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Štefana Geriča, rojenega 18. 7. 1928 v Hotizi, EMŠO 1807928500998, sina Jožefa in Rozalije Gerič, neznanega bivališča v Kanadi. Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi dne 13. 3. 2014