Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 112/2012 Os-1829/14 , Stran 1116
N 112/2012 Os-1829/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Asii Butinar v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Dušan Rožac, Rakitovec št. 4, Črni Kal in 2. Ana Rožac, Rakitovec št. 1, Črni Kal, ki ju zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Rožac, sin Ivana, z zadnjim prebivališčem Rakitovec št. 14, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz Portoroža, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, izven naroka dne 10. 3. 2014 sklenilo: Uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Josipa Rožaca, sina Ivana, rojenega dne 6. 3. 1890 v Rakitovcu, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Rakitovec št. 14, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 10. 3. 2014