Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

D 306/2010 D 223/2010 Os-1928/14 , Stran 1116
D 306/2010 D 223/2010 Os-1928/14
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Zajko, sinu Franca, roj. 26. 6. 1960, državljanu Republike Slovenije, umrlem 10. 3. 2010, nazadnje stan. Žetale št. 65/a in po pokojnem Francu Zajko, sinu Jurija, roj. 20. 11. 1936, državljanu Republike Slovenije, umrlem 11. 5. 2010, nazadnje stan. Žetale št. 65/a. Ker niso znani dediči po za mrtvo razglašeni Marinki Širec, roj. 14. 7. 1965, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva le-te, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič po za mrtvo razglašeni Marinki Širec, roj. 14. 7. 1965, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 18. 3. 2013