Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

I D 3235/2013 Os-2128/14 , Stran 1115
I D 3235/2013 Os-2128/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Frančiški Božič, hčerki Maležič Antona, rojeni dne 1. 10. 1921, umrli dne 5. 12. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Martina Krpana 57, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije. Kot ena od zakonitih dedinj po pok. Mariji Frančiški Božič bi v poštev prišla tudi zap. hčerka Marjanca Božič oziroma v primeru, da je pokojna, njeni potomci, o katerih pa sodišče podrobnejših podatkov nima. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) Marjanco Božič in vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Mariji Frančiški Božič poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 3. 2014