Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

II D 2503/2012 Os-2052/14 , Stran 1115
II D 2503/2012 Os-2052/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Cvetku Kogovšek, roj. 30. 3. 1930, umrl 23. 8. 2012, nazadnje stanujoč v Ljubljani, Šarhova ulica 2, drž. Slovenije. Sodišče je ugotovilo, da bi kot dediči po pok. poleg že znanih dedičev po očetovi strani (Anton Osvald), prišli v poštev tudi njegovi morebitni bratranci in sestrične po materini strani (Frančiška Kogovšek), katerih podatki (naslov dediča, morebiten datum smrti ter podatki o njegovih dedičih), nanašajoči se na dediče po Mariji Nagode in Katarini Fortuna sodišču niso znani. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Cvetku Kogovšku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 3. 2014