Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

IV D 2126/2013 Os-2051/14 , Stran 1115
IV D 2126/2013 Os-2051/14
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapuščinski postopek po pok. Šuligoj Dragu, sinu Šuligoj Franca, rojenem dne 7. 12. 1930, umrlem dne 17. 7. 2013, nazadnje stanujočim na naslovu Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije. Kot potencialni zakoniti dedič, ki ima pravico, da se izjavi glede pristnosti in pravne veljavnosti oporoke, bi prišel v poštev tudi zap. nečak, sin pok. brata zapustnika Jožka Šuligoja, ki naj bi živel v Ameriki, za katerega pa sodišče nima točnejših podatkov. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Dragu Šuligoju poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 3. 2014