Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

II D 358/2013 Os-1536/14 , Stran 1115
II D 358/2013 Os-1536/14
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Anici Longyka, hčerki Josipa Longyke, roj. dne 27. 4. 1909, umrle dne 1. 1. 2013, nazadnje stanujoče na naslovu Prule 6, Ljubljana, državljanke Republike Slovenije. Sodišče je na zapuščinski obravnavi ugotovilo, da iz smrtovnice in razpoložljivih podatkov ni mogoče ugotoviti vseh oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči. Zapustnica je bila sicer samska, brez otrok, imela je več bratov in sester in sodišče je pridobilo podatke tudi o njihovih potomcih, razen podatka o zap. nečaku Vladimirju Longyki, ki naj bi živel v Nemčiji, a stranke s podrobnejšimi podatki ne razpolagajo. Omenjeni bi v primeru, da bi bila oporoka zapustnice izpodbita, prišel v poštev kot zakoniti dedič, zato ima pravico, da se s postopkom in oporoko seznani. Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) navedeno osebo ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Anici Longyka poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 2. 2014