Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

D 837/2013 Os-1455/14 , Stran 1114
D 837/2013 Os-1455/14
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Silvestri Košec, hčeri Antona, upokojenki, rojeni 7. 12. 1929, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 24. 11. 2013, nazadnje stanujoči Ulica OF 4A, Radeče. Zapustnica ni napravila oporoke, zato pride v poštev dedovanje na podlagi zakona. Kot dedinje I. dednega reda pridejo v poštev zapustničine hčere Majdica Kišek, Zlatka Košec in Blanka Vrtačnik, ki so se dedovanju po zapustnici odpovedale. Zaradi navedenega so prišli v poštev dediči II. dednega reda, in sicer zapustničina sestra Marija Gašparut, zapustničina nečakinja Marinka Gašparut (na podlagi vstopne pravice po pokojnem bratu Edvardu Gašparutu) in zapustničina nečakinja Biserka Jerman (na podlagi vstopne pravice po pokojnem bratu Antonu Gašparutu), ki so se dedovanju po zapustnici prav tako odpovedali. Ker ni drugih dedičev II. dednega reda, pridejo v poštev dediči III. dednega reda (zapustničine babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih podatki (imena in priimki, rojstni podatki, naslovi prebivališč ter drugi osebni podatki) sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 4. 2. 2014