Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

VL 183158/2012 Os-1919/14 , Stran 1114
VL 183158/2012 Os-1919/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, proti dolžnici Kseniji Jenko, Zgornje Pirniče 72, Medvode, zaradi izterjave 148,28 EUR, sklenilo: dolžnici Kseniji Jenko, Zgornje Pirniče 72, Medvode, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 7, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 2. 2014