Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

VL 188552/2013 Os-1878/14 , Stran 1114
VL 188552/2013 Os-1878/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, proti dolžniku: Gopal Puri, Poklukarjeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa odvetnik Metod Kovač, Šmartinska 130, Ljubljana, zaradi izterjave 652,86 EUR, sklenilo: dolžniku Gopal Puri, Poklukarjeva ulica 20, Ljubljana - dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Metod Kovač, Šmartinska 130, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 3. 2014