Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

0944 I 5910/2007 Os-1809/14 , Stran 1114
0944 I 5910/2007 Os-1809/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Finex Trade d.o.o., Slance 4, Teharje, proti dolžniku Ahčin Darku, Gosposvetska cesta 10, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zakonita zastopnica začasna zastopnica Suzana Judež, Tržaška 23, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 5.681,21 EUR, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se določi Judež Suzana, Tržaška 23, Vrhnika. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 12. 2013