Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

P 237/2013 Os-2018/14 , Stran 1113
P 237/2013 Os-2018/14
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Nini Strmole Štravs v pravdni zadevi tožeče stranke: Muris Gluhić, Ulica pri velikih vratih 32, Koper, zoper toženo stranko: Gregor Volk, neznanega bivališča, zaradi vračila posojila (pcto 4.000,00 EUR), s sklepom opr. št. P 237/2013 z dne 14. januarja 2014 toženi stranki, ki je neznanega prebivališča in nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico odvetnico Brankico Savić, Smrekarjeva 3, Izola. Začasna zastopnica bo toženo stranko v postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru dne 24. 3. 2014