Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 61/2010 Os-1899/14 , Stran 1113
N 61/2010 Os-1899/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Mlinska ulica 28, 30 in 32, na predlog priglasitelja: BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor, dne 6. 3. 2014 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne 20. 5. 1992, z aneksom z dne 7. 9. 1995, sklenjene med prodajalcem GP Gradis gradbeno podjetje Maribor, Gosposvetska cesta 29, Maribor, in kupcem CEF-ING d.d., Brežice, Ulica prvih borcev 11, Brežice, za poslovni prostor v II. nadstropju poslovnega objekta A, v skupni neto kvadraturi 179,67 m², stanovanjsko poslovne zazidave kare B, na parceli št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890, 2175/2, vse k.o. Maribor Grad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 3. 2014