Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

N 78/2012 Os-1898/14 , Stran 1112
N 78/2012 Os-1898/14
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami, v nadaljevanju: ZVEtL) na stavbi z naslovom Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 20-22, na predlog priglasiteljice Krisitne Obrulj, Gornji trg 20, Lovrenc na Pohorju, za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 1, v stavbi na naslovu Gornji trg 20-22, Lovrenc na Pohorju, z dne 4. 11. 2013, in za vzpostavitev pravnega naslova z dne 22. 2. 2014, dne 12. 3. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitve pravnega naslova kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1, z dne 18. 2. 1993, št. 26/93, sklenjene med Družbeno in industrijsko podjetje, P.O., Lovrenc na Pohorju, ki ga zastopa direktor M.ŽEL., ing. str., kot prodajalcem, ter Obrulj Kristino, Gornji trg 20, 62344 Lovrenc na Pohorju, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 1, v 1 nadstropju v stanovanjski hiši št. 686, k.o. Lovrenc na Pohorju, parc. št. 164/7, katero obsega 53,43 m2, in sicer kuhinjo, 11,12 m2, sobo, 16,73 m2, sobo, 13,58 m2, hodnik, 3,67 m2, kopalnico, 5,47 m2, teraso, 0,88 m2 in druge prostore 1,98 m2, katero predstavlja solastniški delež v sorazmerju velikosti stanovanjska glede na celotno velikost bloka, in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 3. 2014