Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

In 125/2013 Os-1906/14 , Stran 1111
In 125/2013 Os-1906/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. In 125/2013 z dne 26. 11. 2013, ki je 6. 12. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Vito Krevsel, opr. št. IZV 240/2013 z dne 9. 12. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 6, v 1. nadstropju večstanovanjske zgradbe na Jesenicah, Cesta 1. maja 26/a, v skupni izmeri 91,60 m2, last dolžnika Nenada Marjanovića, zarubljena v korist upnika Hubert Tomaž Terseglav Tomazin, Ulica Karla Prežlja 3, Jesenice; Katja Terseglav, Ulica Karla Prežlja 3, Jesenice, zaradi izterjave 16.765,20 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 17. 3. 2014