Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

In 6/2014 Os-1920/14 , Stran 1111
In 6/2014 Os-1920/14
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, Brežice, zoper dolžnika Deana Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice; Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, zaradi izterjave 2.277,73 EUR, po izvršitelju Janku Zorčiču dne 10. 3. 2014 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 27, v IV. nadstropju večstanovanjskega objekta ID 166, na naslovu Maistrova št. 2 v Brežicah, v skupni izmeri 85,80 m2, ki stoji na parc. št. 278/2, k.o. 1300 Brežice, ki je v lasti dolžnikov Deana Šinka, Maistrova ulica 2, Brežice in Karmen Šinko, Maistrova ulica 2, Brežice, vsakega do 1/2. Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 17. 3. 2014