Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Ob-2136/14 , Stran 1096
Ob-2136/14
Svet Doma Petra Uzarja Tržič v skladu s sprejetim sklepom sveta doma z dne 28. 3. 2014 in na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13), ter 32., 33. in 35. člena Statuta zavoda, razpisuje delovno mesto direktorja Doma Petra Uzarja Tržič – (m/ž). Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še sledeče pogoje: 1) – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, v nadaljevanju ZSV) in pet let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom ZSV ter dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva. 2) – opravljen strokovni izpit po ZSV in 3) – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja. 4) – znanja s področja organiziranja, projektnega planiranja in strateškega vodenja. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let. Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom in vizijo zavoda naj kandidati v zaprtih ovojnicah v roku 8 dni po objavi pošljejo na naslov: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, z oznako “Svet zavoda – razpis za direktorja”, s pripisom “Ne odpiraj!”. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma Petra Uzarja Tržič