Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1061
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2523067–2523095, ime in priimek pooblaščenca: Bojana Potočnik, šifra: 5755, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00000072079–00000072080, ime in priimek pooblaščenca: Golobič Barbara, šifra: 0266, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1922803–1922850, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2312435–2312444, ime in priimek pooblaščenca: Gajič Andreja, šifra: 4889, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2045292, ime in priimek pooblaščenca: Petan Saša, šifra: 5062, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1922856, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1922863, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1922885, ime in priimek pooblaščenca: Jelka Šalehar, šifra: 4147, PE: Novo mesto; tip dokumenta: PO-ŽK-12/12, št. dokumenta: 08001999, tip dokumenta: PO-ŽK-12/12, št. dokumenta: 08002000, tip dokumenta: PO-ŽK-12/12, št. dokumenta: 08003731, ime in priimek pooblaščenca: Dijana Čosič, šifra: 1033, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2355374, tip dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 00000631, ime in priimek pooblaščenca: Pavčnik Šalamon Janja, šifra: 2769, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00000086216–00000086230, ime in priimek pooblaščenca: Levak Miroslav, šifra: 0491, PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00000086232, ime in priimek pooblaščenca: Jasna Bezjak, šifra: 0104, PE: Novo mesto; tip dokumenta: PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta: 08052030, ime in priimek pooblaščenca: Gazič Santin Alenka, šifra: 5074, PE: Koper; tip dokumenta: PO-ŽKA-03/13, št. dokumenta: 02207366, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1474258, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1474272, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2336712, ime in priimek pooblaščenca: Nadarević Senada, šifra: 3834, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2315787, ime in priimek pooblaščenca: Prodan Jan, šifra: 5420, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1648004, ime in priimek pooblaščenca: Glavina Gianni, šifra: 0259, PE: Koper; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00000079394, ime in priimek pooblaščenca: Maučec Simon, šifra: 0540, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1853141, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2541020, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1918092–1918093, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1918098–1918120, ime in priimek pooblaščenca: Argenti Ecio, šifra: 0043, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1853280, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1919129, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1919199, ime in priimek pooblaščenca: Ljubič Stanislav, šifra: 0495, PE: Koper; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 00000067871–00000067874, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1889394, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2335213, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2496988, ime in priimek pooblaščenca: Prašnikar David, šifra: 1160, PE: Koper; tip dokumenta: 07-AOD-02/07, št. dokumenta: 00061600, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2167989, ime in priimek pooblaščenca: Vežnaver Vlasta, šifra: 3588, PE: Koper; tip dokumenta: 06-ŽIV-04/11, št. dokumenta: 00001252, ime in priimek pooblaščenca: Ljubec Tatjana, šifra: 3997, PE: Koper; tip dokumenta: 07-TPO-01/07, št. dokumenta: 00003943, ime in priimek pooblaščenca: Vidrih Mojca, šifra: 3607, PE: Koper, tip dokumenta: 06-ŽIV-07/12, št. dokumenta: 00000853, ime in priimek pooblaščenca: Nevenka Prodan, šifra: 3827, PE: Koper. Ob-2099/14 Avtotaksi Severdžan Amiti s.p., Škrilje 38C, Ig, licenco, št. 012801, za vozilo renault laguna 1.6, LJ GG-776, serijska št. O1024576, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-333419 Belak Boštjan, Cesta v Železnik 3, Loče pri Poljčanah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025520010, izdajatelj Cetis d.d. gnp-333381 Bošak Gregor, Betnavska cesta 108, Maribor, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1012528. m-31 Drago Pogorelec s.p., Kamniška cesta 39, Radomlje, osnovno licenco, številka 012781, z veljavnostjo do 28. 7. 2017. gns-333378 Ferizi Verdina, Cesta v Gorice 163, Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdala Splošna bolnišnica Celje leta 2011. gng-333390 Glaser Karl, Pohorska cesta 81, Hoče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017697001. m-36 HAJP d.o.o., Pot na Labar 29H, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, z besedilom: HAJP d.o.o. Pot na Labar 29H 100 Ljubljana. gnx-333423 Jevnikar Luka, 11 Richmond Way, W12 8LQ, London, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, študentsko izkaznico, št. 19373273, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-333385 Krajnc Boštjan, Zgornja Pristava 11A, Slovenske Konjice, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001054001, izdajatelj Cetis d.d. gnr-333379 Kremžar Nina, Peruzzijeva 97D, Ljubljana, študentsko izkaznico številka 18120455, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnt-333427 Lesjak Andrej, Za Kalvarijo 125, Maribor, dovoljenje za viličarja, številka 601/STR7.5.1985. m-35 Lopatič Silvester, Boršt 12, Cerklje ob Krki, izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor RS, številka 011450 1150. gny-333397 Ložar Aleš, Šmartinska cesta 135 B, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013124020, izdal Cetis d.d. gny-333422 Masnik Tanja, Gruenova 9, Krško, študentsko izkaznico, št. 30804231, izdala Medicinska fakulteta, Maribor. m-33 MIRAGE TRANS d.o.o., Cesta borcev 11, Koper - Capodistria, izvod licence za prevoz, reg. št: KP/RH-850, št: GE004229/03963/003. gnt-333377 Novak Žiga, Glinškova ploščad 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnv-333425 Pelc Simona, Učica Dušana Kvedra 26, Šentjur, študentsko izkaznico, št. S1023644, izdala Strojna fakulteta, Maribor. m-24 Perša Jurij, Hrastje, Mota 43B, Radenci, študentsko izkaznico, št. 1005860, izdala Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor. m-29 Prelog Kristijan, Bukovci 131, Markovci, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, št. 1001792. m-27 Radonjić Mario, Drušče 17, Tržišče, navaden izvod licence za taxi vozilo, reg. št.: LJ/MU-888, št. 012 392/004, osnovno licenco, št. 012392, veljavnost do 13. 9. 2015. gnw-333374 Salobir Lucija, Škarnice 20, Dobje pri Planini, študentsko izkaznico, št. 25130220, izdala Fakulteta za arhitekturo. gno-333382 Starin Simon s.p., Bišče 44, Domžale, licenco, št. 12458/002, za vozilo M.A.N., reg. št. LJ 90-4JH, tip H 09 18.413 FLLW, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnw-333424 Strehar Davorin, Oražnova 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63990140, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnb-333395 TRAK-STOP, d.o.o., Miklavška cesta 82, Hoče, izvod licence, za vozilo št. GE005270/06264/010, registrska številka MB-78-44T. gnb-333420 Uštar Tina, Dragomelj 52, Domžale, študentsko izkaznico, št. 01012499, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana. gnu-333426 Vrba D.O.O., Struževo 4, Kranj, licenco, številka GE006034/00914, za vozilo GE006034/00914/003, registrska številka KR Z7-676. gnv-333375 Wolf Željko, Tacenska cesta 135 a, Ljubljana, licenco za vzdrževanje zrakoplova DEL-66, št. 0000970, izdalo Ministrstvo za promet. gne-333392