Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1061
Spričevala preklicujejo
Gradišnik Alek, Križni Vrh 54, Laporje, diplomo EPF, Maribor, številka D 05677. m-37 Krajnc Katarina, Nušičeva ulica 3A, Celje, preklic diplome Fakultete za humanistične študije Koper, UP, izdane leta 2011, številka 1-482/11, objavljenega v Ur. l. RS, št. 10/14, pod oznako GNC-333069. gny-333372 Loxley Alex, Križni Vrh 54, Laporje, magisterij Ekonomske in poslovne vede, številka dipl. M00567, Maribor. m-38 Meglič Gregor, Paloviče 10, Tržič, indeks, št. 18050752, izdala Filozofska fakulteta. gnx-333373 Mernik Denis, V Zavoju 46, Maribor, spričevalo - maturitetno Srednje strojne in poslovne šole Maribor - smer strojni tehnik, izdano leta 2009. m-32 Mršol Maruša, Clevelandska 47, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2008. gnk-333386 Pijetlović Milan, Zaloška cesta 69, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Nove Fužine, izdano leta 1993. gnm-333384 Šijanec Evgenija, Obzidna ulica 16, Piran - Pirano, diplomo Fakultete za turistične študije - Turistica, številka 301/205R03, izdana leta 2003. gnu-333376