Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

, Stran 1061
Zavarovalne police preklicujejo
Baranašič Erik, Jarška cesta 36, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500125270, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnq-333380 Kace Dušanka, Trgovišče 11, Ormož, zavarovalno polico, št. 50500042794, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-22 Kapun Urška, Pokoše 39, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 50500045256, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-30 Kladnik Judita, Virštanj 1A, Podčetrtek, zavarovalno polico, št. 8340689, izdala zavarovalnica Triglav. gnn-333383 Klasinc Alenka, V Kote 1B, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 50500080126, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-41 Klasinc Ivan, V Kote 1B, Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno polico, št. 50500080121, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-40 Lorber Janko, Spodnja Voličina 80, Voličina, zavarovalno polico, št. 50500103540, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-26 Ornik Bogomir, Vukovje 51, Pernica, zavarovalno polico, št. 50500054948, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-34 Ornik Matej, Rošnja 2A, Starše, zavarovalno polico, št. 50500033664, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnc-333394 Petrović Milenko, Velika Polana 58, Velika Polana, zavarovalno polico, št. 50500057402, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gni-333388 Podgornik Srečko, Obmejna pot 44, Šentilj v Slov. goricah, zavarovalno polico, št. 50500079062, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-39 Praprotnik Stanislav, Kog 14, Ormož, zavarovalno polico, št. 50500042841, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-23 Suljić Ernes, Ulica Lojzke Štebijeve 3, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500070218, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnz-333396 Trbovc Igor, Lopata 9A, Celje, zavarovalno polico, št. 50500079785, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-333421 Vegi Franc, Gorica 68, Puconci, zavarovalno polico, št. 50500056296, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnx-333398 Verbovšek Urška, Vipavska ulica 24, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500123831 (fondpolica), izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnj-333387 VODI d.d. - v stečaju, Cesta 25. junija 1B, Kromberk, Nova Gorica, zavarovalni polici, št. 70000012175, 70000012177. gnh-333389 Vojsk Stanislav, Zagojiči 14E, Gorišnica, zavarovalno polico, št. 50500019869, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. m-25 Wahl Ana, Godovič 40B, Godovič, zavarovalno polico, št. 70000010022, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnf-333391 Zupanc Suzana, Kacova 4, Maribor, zavarovalno polico, št. 50500046203, izdala zavarovalnica KD Življenje. m-28