Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

N 4/2014 Os-1748/14 , Stran 1060
N 4/2014 Os-1748/14
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 1/a, Murska Sobota, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Jožefa Ftičarja, rojenega 4. 9. 1929 v Hotizi, sina Marka in Magde, roj. Farkaš, neznanega bivališča. Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Lendavi dne 6. 3. 2014