Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

D 726/2011 Os-1739/14 , Stran 1059
D 726/2011 Os-1739/14
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 28. 1. 2010 umrlem Josefu Wastei (Joesef Woštej), roj. 12. 3. 1930, nazadnje stan. Avstrija. Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku Jožefu Wastei (Josef Woštej), sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 22. 2. 2014