Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

D 301/2012 Os-1900/14 , Stran 1059
D 301/2012 Os-1900/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Janku Preglju od Ivana, roj. 14. 10. 1947, z zadnjim stalnim prebivališčem Doblar 21, Doblar, Kanal, ki je umrl dne 3. 4. 2012. Kot zakoniti dedič po zapustniku bi prišel v poštev tudi zapustnikov brat Mirko Pregelj, neznanega bivališča. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Mirka Preglja ter morebitne druge dediče po zap., da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 14. 1. 2014