Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

O 1085/70 Os-1679/14 , Stran 1059
O 1085/70 Os-1679/14
V zapuščinski zadevi, opr. št. O 1085/70, po pokojnem Venčeslavu Banu, rojenem 5. 3. 1913, umrlem 10. 4. 1970, nazadnje stanujočem na naslovu Titova 89, Ljubljana, ob smrti državljanu SFRJ, je naslovno sodišče v postopku izdaje dodatnega sklepa o dedovanju odredilo izdajo oklica. Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani je po zapustniku izdalo sklep o dedovanju, opr. št. I D 685/86 z dne 26. 9. 1991, s katerim so bile kot dedinje na podlagi zakonitega dedovanja proglašene zapustnikova vdova Rozalija Ban, rojena 1. 9. 1912, zapustnikova mati Ivanka Ban, rojena 10. 1. 1890 in zapustnikova sestra Olga Ban, roj. 27. 10. 1919. Rozalija Ban je dne 1. 6. 2000 umrla. S pravnomočnim sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. I D 596/2000 z dne 24. 4. 2001, so bili kot dediči na podlagi zakonitega dedovanja proglašeni hči Danica Derganc, roj. 30. 9. 1935, vnukinja Tatjana Kreč, roj. 10. 9. 1960, vnukinja Irena Kreč, roj. 17. 6. 1963 in vnuk Tomaž Kreč, roj. 7. 12. 1970. Ker sta pokojni tudi Ivanka Ban in Olga Ban in sodišče ne razpolaga s podatki, kdo so njuni dediči, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter izdalo dodatni sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 2. 2014