Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

D 487/2013 Os-1530/14 , Stran 1059
D 487/2013 Os-1530/14
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Radomirju Kukiću, rojenemu 10. 9. 1933, upokojencu, Slovencu, umrlemu 3. 6. 2013, nazadnje stanujočemu Čopova ulica 15, Celje. Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je samski, potomcev ni imel, zato bi prišli po zakonu v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre oziroma polbrati in polsestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). Poleg dedičev, zapustnikove sestre Draginje Cvijić, zapustnikovih polsestra Rade Kukić, Milke Stojaković, Miroslavke Narančić, Nade Sušnik, zap. polbrata Dmitarja Kukića ter zap. nečakov Branislave Banjac in Branka Kukića (po pokojnem zap. polbratu Gavru Kukiću), bi v konkretnem primeru po zakonu prišla v poštev še potomca po pokojnem zap. polbratu Petarju Kukiću, vendar sodišče z njunimi podatki ne razpolaga. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 11. 2. 2014