Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Z 2/2014 Os-1855/14 , Stran 1058
Z 2/2014 Os-1855/14
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po okrajni sodnici Petri Čas Špenger, v postopku zavarovanja opr. št. Z 2/2014 upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, MŠ: 58548140000, zoper dolžnika Božo Pečnik, nazadnje stanujoč Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), 7. marca 2014 sklenilo: dolžniku Pečnik Božu, nazadnje stanujočem Ludranski vrh 8, Črna na Koroškem, sedaj neznanega prebivališča, se kot začasna zastopnica določi Karla Pajnik, odvetnica iz Slovenj Gradca, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu dne 7. 3. 2014