Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

P 45/2013 Os-1711/14 , Stran 1058
P 45/2013 Os-1711/14
Okrajno sodišče na Ptuju je v pravdni zadevi tožeče stranke Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, zoper toženo stranko Borisa Pešić, Čučkova ulica 6, Ptuj, zaradi plačila 382,31 EUR s pp, ki se pri tem sodišču vodi pod opr. št. P 45/2013, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Borisu Pešiću postavilo začasno zastopnico – odvetnico Heleno Polič Kosi iz Ormoža. Začasna zastopnica ima v postopku opr. št. P 45/2103 vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dne postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 18. 3. 2014