Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

IV P 254/13 Os-1517/14 , Stran 1058
IV P 254/13 Os-1517/14
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po višjem sodniku Igorju Mozetiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Alison Dobrinković, Brdo 20, Bovec, ki jo zastopa Ivan Kokošin Fon, odvetnik iz Tolmina, zoper toženo stranko Edin Isakoski, Brdo 20, Bovec (dejansko neznanega prebivališča), zaradi dodelitve ml. otroka in plačevanja preživnine, izven naroka dne 13. 2. 2014 sklenilo: toženi stranki se postavi začasni zastopnik, Odvetniška družba Matelič in Matelič o.p., d.o.o. iz Nove Gorice. Začasni zastopnik ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 13. 2. 2014