Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

III P 281/2013 Os-2047/14 , Stran 1058
III P 281/2013 Os-2047/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Matjažu Voglarju, v pravdni zadevi tožeče stranke Jože Zrimšek, Orle 14, Škofljica, ki ga zastopa odvetnik Primož Brišnik, odvetnik iz Domžal, proti toženi stranki Antonu Zrimšek, Argentina, Pereyra 354, AR 1704 Ramos Mejia, Buenos Aires, zaradi ugotovitve pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto. 8.000,00 EUR, dne 20. 3. 2014 sklenilo: toženi stranki Antonu Zrimšku, ki je v tujini, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana, upravičena za sprejemanje pisanj za toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 3. 2014