Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 202387/2013 Os-1989/14 , Stran 1058
VL 202387/2013 Os-1989/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika DOM stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Delpinova ulica 8, Nova Gorica, ki ga zastopa odv. Šatej-Ilc Martina – odvetnica, Poljanski nasip 8, Ljubljana, proti dolžniku Massimo Ronchetti, Via Querenghi Giacomo 30, Grassobio, ki ga zastopa odv. zač. zast. Barbara Korošec, Resljeva cesta 25, Ljubljana, zaradi izterjave 950,80 EUR, sklenilo: dolžniku Massimo Ronchetti, Via Querenghi Giacomo 30, Grassobio, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Barbara Korošec, Resljeva cesta 25, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 28. 2. 2014