Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 109944/2013 Os-1987/14 , Stran 1057
VL 109944/2013 Os-1987/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommunio podjetje za trgovino, inženiring in storitve d.o.o., Cesta v Kleče 012, Ljubljana, proti dolžniku Marku Tilnu Van De Graaf, Cesta v Polico 31, Cerklje na Gorenjskem, ki ga zastopa odv. mag. Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva ul. 1, Kranj, zaradi izterjave 2.195,77 EUR, sklenilo: dolžniku Marku Tilnu Van De Graaf, Cesta v Polico 31, Cerklje na Gorenjskem se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mateja Likozar Rogelj, Likozarjeva 1, 4000 Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 3. 2014