Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 209432/2013 Os-1985/14 , Stran 1057
VL 209432/2013 Os-1985/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, proti dolžnici Bojani Jeglič, Stiška ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Miran Kovačič, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 181,53 EUR, sklenilo: Začasnega zastopnika za dolžnico, odv. Miran Kovačič, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana, se razreši. Dolžnici Bojani Jeglič, Stiška ulica 1, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Nataša Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 3. 2014