Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 216004/2013 Os-1816/14 , Stran 1057
VL 216004/2013 Os-1816/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2, Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžniku Arsenu Tkalec, Lipovci 198, Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Ivan Merčnik, Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota, zaradi izterjave 413,28 EUR, sklenilo: dolžniku Arsenu Tkalec, Lipovci 198, Beltinci, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivan Merčnik, Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 2. 2014