Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 224588/2013 Os-1781/14 , Stran 1056
VL 224588/2013 Os-1781/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, proti dolžniku Gašperju Šebjanič, Dobračevska ulica 92, Žiri, ki ga zastopa zak. zast. odv. Sedej Vlasta, Spodnji trg 9a, Škofja Loka, zaradi izterjave 782,31 EUR, sklenilo: dolžniku Gašperju Šebjanič, Dobračevska ulica 92, Žiri se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vlasta Sedej, Spodnji trg 9a, Škofja Loka. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 3. 2014